Kandidaten

Gekwalificeerde kandidaten via Personeel Medium

Maak hiernaast een keuze uit de vakgebieden voor een greep uit ons kandidatenbestand. Neem contact op met ons over uw vacature(s) of lees meer over onze werkwijze.

HAVO, ATHENEUM, HBO P&O. | 43 jaar Laatste 4 jaar verantwoordelijk voor: P&O-beleid en -regelingen ontwikkelen, invoeren, actualiseren en uitvoeren. Periodiek overleg met leidinggevenden. Vertalen (nieuwe) cao-afspraken naar eigen beleid en invoering ervan (o.a. loopbaanbudget). Verrichten administratieve werkzaamheden en verwerken in personeelsinformatiesysteem. Werving- & selectie van nieuwe medewerkers organiseren en ondersteunen. Organiseren incompany-trainingen en ontwikkeltrajecten […]

Reageer

MAVO, HAVO, HBO P&O. | 47 jaar Laatste 9 jaar als P&O Mw’er: vraagbaak voor medewerkers inzake P&O-aangelegenheden, adm. werkzaamheden op P&O-gebied, werving & selectie, uitvoering ziekteverzuimbeleid, opstellen arbeidsovereenkomsten etc.

Reageer

Atheneum, Universiteit BE/Organisatiekunde | 39 jaar 12 jaar ervaring waarvan 4 jaar in het uitzendwezen. De laatste 7 jaar bij een multidisciplinaire organisatie. Werkzaam als zelfstandig P&O Adviseur. Verantwoordelijk voor een werkdivisie. Ondersteunen van en advisering richting lijnmanagement m.b.t. HR beleid, begeleiden van veranderingsprocessen e.d

Reageer

HAVO, HBO P&A. | 46 jaar Laatste 15 jaar zelfstandig verantwoordelijk voor werving en selectie, management advies, opstellen HRM beleid en implementatie beleid, changemanagement, ontwikkeling medewerkers, opstellen functieprofielen en weging, HR Projecten / verbeterprojecten (o.a.Performance Management Development), verzuimbegeleiding, operationeel / personeelsadministratie, organisatie personeelsvereniging, Arbo-coördinator, correspondentie in- en extern in Engels.

Reageer

VWO, Schoevers Management Assistente, HBO P&A. | 43 jaar Laatste 4 jaar als HR-Officer. Adviseren van lijnmanagement en medewerkers binnen het eigen aandachtsgebied t.a.v. de uitvoering van het personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en personele kwesties; het begeleiden en adviseren van het lijnmanagement bij ontwikkel-/beoordelings- en promotietrajecten van medewerkers; begeleiden van lijnmanagement en medewerkers bij ziekteverzuim en in […]

Reageer

MDS, HBO Personeel & Arbeid. | 38 jaar Laatste jaren eindverantwoordelijk voor gehele P&O-beleid (met accent op operationeel). Sollicitatiegesprekken, advisering omtrent arbeidsvoorwaarden, opzetten afdeling P&O, uitvoering ontslagprocedures etc.

Reageer

HAVO, HBO Toerisme, HBO P&O. | 38 jaar 9 jaar in de zakelijke dienstverlening. Van HR Assistent tot Senior HR Adviseur. Ondersteuning lijnmanagement en uitvoeren van operationel HR taken en HR projecten.

Reageer

HAVO, MBO AP/PB, HBP P&A. | 44 jaar 10 jaar ervaring en zowel beleidsmatig, adviserend, operationeel en administratief bezig geweest. Begeleiden van het management en medewerkers bij o.a. (dis)functioneren, opleidingsbehoeften, ziekteverzuim, ontslagaanvragen, or aangelegenheden, begeleiding reorganisatie (overleg vakbonden, gedwongen ontslagen, outplacement etc.). Is per direct beschikbaar.

Reageer

MAVO, MDS, HBO P&O | 39 jaar Laatste 4 jaar brede generalistische HR functie vervuld. Ervaring met advies, ondersteuning en rapportage aan de HR managers en de lijnmanagers. Personeelsplanning en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken. Uitdragen, borgen en nakoming van personeelsbeleid en procedures. Onderhouden contacten met o.a. Arbodienst, re-integratiebureaus, externe salarisadministratie en UWV. Verantwoordelijk voor verzuim- en casemanagement […]

Reageer

MAVO, MDS, MBO Basisopleiding Personeelszaken, MBO+ Sociaal Juridisch Mw’er, div. cursussen. | 33 jaar 3,5 jaar ervaring als HR Consulent; adviseren en ondersteunen van het management bij uitvoering van personeelsaangelegenheden, werving&selectie, rapporteren cijfers, advisering mw’ers, personeelsadministratie, e.d. Tevens 2 jaar gewerkt als Directiesecretaresse en 4 jaar als Mw’er Personeelsadministratie.

Reageer

MAVO, MEAO, HBO P&O, Universiteit Beleids- en Organisatiewetenschappen. | 36 jaar 10 jaar ervaring op het gebied van P&O. Opstellen van nieuwe functie- en competentieprofielen. Opzet, advisering en invoeren van functiewaarderings-systeem en nieuw salarisgebouw. Ook ervaring met begeleiding ontslagprocedures en reorganisatietrajecten. Per direct beschikbaar. Ook interimprojecten zijn zeer zeker bespreekbaar !

Reageer

HAVO, MEAO-BE, HBO P&O. | 44 jaar 16 jaar op een breed HRM gebied bij zowel internationale organisaties als zakelijke dienstverleners. Veelal ontwikkeling en implementatie van HR, strategisch en operationeel niveau. HR advies, employee benefits, W&S, competentiemanagement, management development, training & opleiding.

Reageer

HAVO, HBO P&O en verschillende aanvullende cursussen en workshops gevolgd. | 41 jaar Diverse eindverantwoordelijke P&O functies bekleed in hands-on MKB-bedrijven. P&O beleid van de organisatie naar een hoger niveau getild, uitstekende klankbordfunctie richting zowel directie als medewerkers met het juiste gevoel voor verhoudingen, ziekteverzuim gereduceerd, functieprofielen herschreven en salarisschalen geïntroduceerd. Onderhouden externe contacten met […]

Reageer

VWO, Universiteit Ned. Recht, Post HBO P&O | 51 jaar 20 jaar in HR omgeving m.n landelijke organisaties (zowel profit als non-profit). Ruime ervaring op strategisch, tactisch en operationeel HRM gebied.

Reageer

MAVO, MEAO, MBO APPB, HBO P&O. | 44 jaar Van directie assistent bij groot concern doorgegroeid naar een zelfstandige P&O functie in produktie-organisatie. Opzetten van en uitvoering geven aan P-beleid.

Reageer