Privacy verklaring Personeel Medium

Gegevensbescherming en Privacy beleid

Personeel Medium zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website www.personeelmedium.nl verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy beleid.

Gegevensverzameling en -gebruik

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw verzoek cq. aanvraag door Personeel Medium. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden voor de duur van maximaal 12 maanden (met uw toestemming) en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt onze consultants bij de selectie van profielen voor diverse vacatures.
  •  Om u op de hoogte te houden van de diensten van Personeel Medium, nieuws en ontwikkelingen.
  •  Om u relevante informatie te kunnen bieden op onze website.

Wij delen uw gegevens binnen Personeel Medium indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden. Uw cv en gerelateerde gegevens worden, pas na uw toestemming, naar potentiële werkgevers verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Personeel Medium.

Gegevens websitebezoekers Personeel Medium

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website en de andere websites van Personeel Medium over de hele wereld, bijvoorbeeld om te controleren welke webpagina’s het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van Personeel Medium.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@personeelmedium.nl

U heeft tevens het recht om Personeel Medium op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Dit privacy beleid kan te allen tijde door Personeel Medium worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Personeel Medium, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@personeelmedium.nl of ons bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen.

Gelijke kansen

Personeel Medium is een dienstverlener die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd. Als onderdeel van ons streven naar gelijke kansen kunnen wij de door u verstrekte gegevens van tijd tot tijd gebruiken voor evaluaties van ons diversiteitsbeleid. Alle gegevens worden daarbij anoniem behandeld, in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid