Kandidaten

Gekwalificeerde kandidaten via Personeel Medium

Maak hiernaast een keuze uit de vakgebieden voor een greep uit ons kandidatenbestand. Neem contact op met ons over uw vacature(s) of lees meer over onze werkwijze.

HAVO, MEAO Logistiek. | 43 jaar Ruime ervaring opgedaan met afhandeling containers, voorraadbeheer, aansturing en controle van de eigen logistiek dienstverlener, klantencontact, verwerken bestellingen, facturatie, productieplanning en verscheping aansturen, transport organiseren.

Reageer

HAVO, MBO Logistiek, HBO Logistiek, NEVI 1. | 34 jaar Laatste 7 jaar werkzaam als Logistiek-/Inkoop Coördinator. Verantwoordelijk voor inkoop en tariefafspraken m.b.t. transport, bewaken goederenstroom, voorraadbeheer, afstemming met productie, service-afhandeling en mede verantwooordelijk voor implementatie van een nieuw ERP-pakket.

Reageer

MBO CE, HBO Logistiek Management + Internationaal Ondernemen (EVO). | 36 jaar Laatste 4 jaar accountverantwoordelijk voor ± 350 klanten o.g.v. zeevracht, wegtransport, luchtvracht en ware housing, bezoeken en benaderen van suspects en prospects, after sales alsmede kwartaal meetings /reviews. Offertes voorbereiden, opstellen en opvolgen. Deelname aan diverse projecten binnen de organisatie. Opstellen van salesrapportages […]

Reageer

VWO, Universiteit Technische Bedrijfskunde. | 37 jaar Uitstekende en zeer gedreven manager met leidinggevende ervaring (8 mw’ers) op produktie- en distributielogistiek gebied (wereldwijd), bewaken voortgang van productie- en logistieke activiteiten, optreden bij verstoringen, begeleiden van grote klantorders en speciale projecten, continu verbeteren van systemen en processen, sales & operations planning (S&OP), ondersteunen van demand planning […]

Reageer

VWO, HEAO CE, Universiteit Bedrijfskunde, NEVI 1 & 2 | 39 jaar 13 jaar verantwoordelijk voor de aankoop van strategische- en niet strategische grondstoffen en voor commerciële verbeteringen binnen de bestaande bronnen. Het organiseren van contractbesprekingen en het voeren en/of ondersteunen van de onderhandelingen. Het vastleggen van de logistieke- en commerciële afspraken.

Reageer

MAVO, MHS, HBO Personeel & Arbeid. | 28 jaar Bovengemiddelde starter met diverste stages als medewerker P&O in logistieke sector, zorg en industrie. Communicatief sterk, flexibel en initiatiefrijk ingesteld.

Reageer

HAVO, HBO Personeel & Arbeid. | 26 jaar 2 jaar in de rol van eerste aanspreekpunt inzake HR aangelegenheden, sparringpartner voor de HR adviseur en leidinggevenden m.b.t. lopende zaken en projecten en (HR)beleid, in-door-uitstroom; administratie & advisering. Werving & selectie, mutaties (personeelssystemen Friendsys en Beaufort), in- en uitdiensttredingen, voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken.

Reageer

MAVO, MBO Personeel & Organisatie. | 29 jaar 4 jaar ervaring op een HRM afdeling. Verantwoordelijk voor alle operationele (ondersteunende) P&O werkzaamheden: opstellen arbeidscontracten, voeren sollicitatiegesprekken, ziek-/betermeldingen, functioneringsgesprekken, etc.

Reageer

HAVO, HBO P&O, WO Personeelswetenschappen | 29 jaar Vanaf 2007 ervaring als Human Resource Assistant; uitvoeren werving- en selectiebeleid, adviseren en informeren van leidinggevenden en medewerkers. Uitvoeren ziekteverzuimbeleid, rapporteren aan management, bijhouden HR administratie (dossiers, arbeidsovereenkomsten, verlofregistratie etc.). Meewerken aan invoering nieuw verlofregistratiesysteem.

Reageer

MAVO, MBO, HBO personeelsmanagement. | 39 jaar Laatste 10 jaar zelfstandig verantwoordelijk geweest in een allround P&O-functie. HR verantwoordelijk voor instroom, doorstroom en uitstroom. Ondersteunen managers en directie. Onderhouden contacten met externe organisaties o.a. UWV, arbodienst, uitzendbureaus, CWI, assurantiën tussenpersoon. Voeren van slecht nieuws en verzuimgesprekken. Opstellen en tijdsbewaking arbeidsovereenkomsten, personeelsdossier beheer, verzorgen van management […]

Reageer

HAVO, HEAO-CE, studerend HBO Personeel & Arbeid | 34 jaar Laatste 4 jaar als P&O Assistent. Met name operationeel bezig. Werving en selectieprocedures, ziekteverzuimbegeleiding, opleidingen, PZ administratie e.d.

Reageer

MAVO, MEAO-CE, HBO Personeel & Arbeid. | 36 jaar 8 jaar ervaring als Personeelsfunctionaris; werving & selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, opleiding, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim. Coördineren van reïntegratie- en outplacement trajecten, reorganisaties en ontslagzaken.

Reageer

HAVO, HBO P&O. | 28 jaar Ruim 4 jaar met werving en selectie van medewerkers, uitvoeren verzuimbeleid, contact met de Arbodienst. Uitvoeren en beheren van diverse projecten zoals aanpassen huisregels en actualiseren functiebeschrijvingen en organigram. Adviseren afdelingsmanagers over alle voorkomende zaken zoals ontslag, verzuim, salaris, opleiding etc.

Reageer

MAVO, HAVO, MBO Arbeidszaken/Personeelswerk, Post HBO HR Tools voor lijnmanagers. | 41 jaar Laatste 8 jaar bij een bancaire instelling in diverse functies. Van Unitmanager (leidinggevend over 10-25 mw’ers) verantwoordelijk voor operationeel P- management tot Projectmanager HR gerelateerde processen (reïntegratie, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, in-, door- en uitstroom).

Reageer

HAVO, HBO P&O. | 29 jaar 6 jaar brede P&O-ervaring: dossier opbouw van alle medewerkers, gedeeltelijk salarisadministratie, contacten met pensioenfonds, UWV, belastingdienst. Afnemen functionerings- en verzuimgesprekken, sollicitatiegesprekken. Advisering directie in ontslagzaken, beloningsbeleid, verzuimbeleid.

Reageer