Kandidaten

Gekwalificeerde kandidaten via Personeel Medium

Maak hiernaast een keuze uit de vakgebieden voor een greep uit ons kandidatenbestand. Neem contact op met ons over uw vacature(s) of lees meer over onze werkwijze.

HAVO, HEAO BE. | 28 jaar Laatste 4 jaar verantwoordelijk voor crediteuren- en debiteurenadministratie, detailspecificatie grootboekrekeningen, opstellen rapportages, voorbereiding jaarrekening en vragen beantwoorden van accountant.

Reageer

MAVO, MEAO-BA. | 43 jaar 14 jaar ervaring als Administrateur. Crediteuren-/debiteurenadminstratie. Maandelijkse rapportages inzake verkoop en voorraden. Meewerken aan de voorbereiding van kwartaalcijfers, jaarrekening en jaarlijkse begroting. ICT en BTW aangiftes verzorgen.

Reageer

MAVO, MEAO BA. | 23 jaar 2 jaar verantwoordelijk voor de volledige financiële administratie: crediteuren-administratie, K/B/G, controle tussenrekeningen. ondersteunen bij de opmaak van de jaarrekening. Verder ervaring met aangiftes omzetbelasting, loonadministratie, aangifte inkomstenbelasting en jaarwerken.

Reageer

LEAO, KMBO, MEAO. | 39 jaar 12 jaar als financieel administratief medewerkster. Ervaring met debiteurenadministratie, factureren, orderverwerking, voorraadverwerking, verwerken inkoopfacturen, rapportages, urenverantwoording, e.d.

Reageer

MAVO, MEAO. | 45 jaar 15 jaar ervaring o.g.v. financiële administratie. Taken: debiteuren- en crediteuren administratie, bank boekingen, inboeken van facturen, bewaken van betalingstermijnen, debiteurenbeheer, liquiditeits-/rekeningcontroles, kasbeheer, creditcards, facturering naar eigen BV’s en derden, memoriaal verwerken incl. maandelijkse salarismemoriaal en aanleveren van gegevens voor de samenstelling van de jaarrekening.

Reageer

HAVO, NIBE, MEAO CE certificaten. | 53 jaar Laatste 8 jaar ervaring o.g.v. debiteurenadministratie en -beheer. Verantwoordelijk voor tijdig incasseren van openstaande vorderingen. Adviseren van accountmanagers ten aanzien van kredietwaardigheid debiteuren. Mede behandelen van contractbeëindigingen, faillissementen. Contact met incassobureau, deurwaarder, huisadvocaat. Goede talenkennis Engels/Duits/Frans.

Reageer

HAVO, VWO, HEAO BE, Universiteit Bedrijfseconomie. | 51 jaar 7 jaar relevante ervaring waarvan laatste 3 jaar in leidinggevende functie. Opstel- len jaarrekening, budgettering, rapportages, aangiftes en salarisadministratie.

Reageer

HAVO, MEAO, MBA, HEAO BE. | 45 jaar 18 jaar allround administratief gebied. Van dagelijkse boekhouding, aangiftes, crediteurenadministratie, project- en grootboekadministratie t/m jaarrekeningen.

Reageer

HAVO, MEAO BA, HEAO-BE. | 32 jaar Laatste 7 jaar ervaring Assistent Controller; verzorgen en analyseren van managementrapportages, verantwoordelijk voor boekhouding van diverse BV’s, beheer verzekeringsportefeuille en het verrichten van diverse ondersteunende administratieve werkzaamheden.

Reageer

Atheneum, PDB, MBA, PD Loonadministratie, | 44 jaar 14 jaar in de administratie én salarisadministratie. Ervaring opgedaan met projectadministratie, liquiditeitsprognoses opstellen, verzorgen personeel- en salarisadministratie, aangifte LB en BTW, grootboekadministratie, applicatiebeheer Beaufort en Raet, etc.

Reageer

MAVO, MBO, MBA, studerend HEAO BE (eindfase) | 31 jaar Laatste 3 jaar eindverantwoordelijkheid over de financiële administratie. Aansturen 3 medewerkers financiële administratie. Maandelijkse controle op volledigheid en juistheid van de cijfers, verzorgen maandafsluiting en jaarafsluiting. Bedrijfs- en financiële processen verder optimaliseren en vallen alle personeelsaangelegenheden en ICT problematiek onder zijn verantwoordelijkheid. Tevens sparringpartner voor […]

Reageer

VWO, PDB, MBA, opleiding Debiteurenbeheer en Creditmanager | 50 jaar Laatste 10 jaar ontwikkeld tot een volwaardig debiteurenbeheerder: Debiteurenbeheer, kredietwaardigheid/acceptatie van nieuwe relaties , incassotrajecten e.d.

Reageer

Atheneum, HEAO Accountancy, Post HBO Financieel Controller. | 46 jaar 15 jaar o.a. in de accountancy en bedrijfsleven. Aansturing van de financiële- en projectadministratie van A t/m Z. (6 medewerkers). Periodieke verslaglegging en managementinformatie. Consolidaties. Budgettering. Verbetering Administratieve Organisatie. Contactpersoon voor banken en accountants. Zeer kundige persoonlijkheid dus vakinhoudelijk kun je als organisatie zeker op […]

Reageer

MAVO, MEAO, SPD | 47 jaar 18 jaar waarvan 10 jaar binnen een handelsorganisatie. Verantwoordelijk voor de gehele boekhouding (leiding aan 2 mw’ers) t/m aanlevering van de jaarrekening. Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie, verzorgen aangifte BTW, ICT en loonheffingen, debiteuren-, crediteuren- en cashbeheer, verzorgen van analyses en prognoses.

Reageer

MAVO, MEAO BA, HEAO BE. | 34 jaar Verantwoordelijk voor wekelijkse management rapportage opstellen (o.a. omzet, voorraden, debiteuren standen, crediteuren standen, bank standen en liquiditeitsbegroting). Maandelijkse management rapportage opstellen (o.a. aansturen van de administratie, boeken van diverse voorzieningen/reserveringen, (omzet en toegevoegde waarde analyse, omzetbonus, vrachtkosten en salarisjournaalpost inclusief pensioen, activa, voorraden, valutakoersen, leningen en rentes. […]

Reageer