Personeelsfunctionaris — Internetcode: PO21

P&O

VWO, Schoevers Management Assistente, HBO P&A. | 43 jaar
Laatste 4 jaar als HR-Officer. Adviseren van lijnmanagement en medewerkers binnen het eigen aandachtsgebied t.a.v. de uitvoering van het personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en personele kwesties; het begeleiden en adviseren van het lijnmanagement bij ontwikkel-/beoordelings- en promotietrajecten van medewerkers; begeleiden van lijnmanagement en medewerkers bij ziekteverzuim en in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.


Reageren


    de heermevrouw


    janee


    janee    janee