Personeelsfunctionaris/HR Generalist — Internetcode: PO25

P&O
Geplaatst 5 jaar geleden

MAVO, MDS, HBO P&O | 39 jaar
Laatste 4 jaar brede generalistische HR functie vervuld. Ervaring met advies, ondersteuning en rapportage aan de HR managers en de lijnmanagers. Personeelsplanning en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken. Uitdragen, borgen en nakoming van personeelsbeleid en procedures. Onderhouden contacten met o.a. Arbodienst, re-integratiebureaus, externe salarisadministratie en UWV. Verantwoordelijk voor verzuim- en casemanagement van kort en langdurig zieken.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieKandidaat

Solliciteer online