Personeelsfunctionaris (20-28 uur) — Internetcode: PO23

P&O
Geplaatst 6 jaar geleden

HAVO, ATHENEUM, HBO P&O. | 43 jaar
Laatste 4 jaar verantwoordelijk voor: P&O-beleid en -regelingen ontwikkelen, invoeren, actualiseren en uitvoeren. Periodiek overleg met leidinggevenden. Vertalen (nieuwe) cao-afspraken naar eigen beleid en invoering ervan (o.a. loopbaanbudget). Verrichten administratieve werkzaamheden en verwerken in personeelsinformatiesysteem. Werving- & selectie van nieuwe medewerkers organiseren en ondersteunen. Organiseren incompany-trainingen en ontwikkeltrajecten begeleiden. Contactpersoon voor o.a. arbodienst, opleidingsinstituten, werving-en selectiebureaus, zorgverzekeraar en andere dienstverleners. Jaarplan P&O en formatieplan opstellen. Inhoud en cijfers aanleveren voor periodieke rapportages.

Vacature eigenschappen

Vacature categorieKandidaat

Solliciteer online