Personeelsfunctionaris — Internetcode: PO8

Geplaatst op

HAVO, HBO Personeel & Arbeid. | 26 jaar 2 jaar in de rol van eerste aanspreekpunt inzake HR aangelegenheden, sparringpartner voor de HR adviseur en leidinggevenden m.b.t. lopende zaken en projecten en (HR)beleid, in-door-uitstroom; administratie & advisering. Werving & selectie, mutaties (personeelssystemen Friendsys en Beaufort), in- en uitdiensttredingen, voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken.

Medewerkster HRM — Internetcode: PO5

Geplaatst op

MAVO, MBO Personeel & Organisatie. | 29 jaar 4 jaar ervaring op een HRM afdeling. Verantwoordelijk voor alle operationele (ondersteunende) P&O werkzaamheden: opstellen arbeidscontracten, voeren sollicitatiegesprekken, ziek-/betermeldingen, functioneringsgesprekken, etc.

Medewerker Personeelszaken — Internetcode: PO12

Geplaatst op

HAVO, HBO P&O, WO Personeelswetenschappen | 29 jaar Vanaf 2007 ervaring als Human Resource Assistant; uitvoeren werving- en selectiebeleid, adviseren en informeren van leidinggevenden en medewerkers. Uitvoeren ziekteverzuimbeleid, rapporteren aan management, bijhouden HR administratie (dossiers, arbeidsovereenkomsten, verlofregistratie etc.). Meewerken aan invoering nieuw verlofregistratiesysteem.

Allround Personeelsfunctionaris — Internetcode: PO14

Geplaatst op

MAVO, MBO, HBO personeelsmanagement. | 39 jaar Laatste 10 jaar zelfstandig verantwoordelijk geweest in een allround P&O-functie. HR verantwoordelijk voor instroom, doorstroom en uitstroom. Ondersteunen managers en directie. Onderhouden contacten met externe organisaties o.a. UWV, arbodienst, uitzendbureaus, CWI, assurantiën tussenpersoon. Voeren van slecht nieuws en verzuimgesprekken. Opstellen en tijdsbewaking arbeidsovereenkomsten, personeelsdossier beheer, verzorgen van management […]

Personeelsfunctionaris / HRM-Medewerker — Internetcode: PO4

Geplaatst op

MAVO, MEAO-CE, HBO Personeel & Arbeid. | 36 jaar 8 jaar ervaring als Personeelsfunctionaris; werving & selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, opleiding, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim. Coördineren van reïntegratie- en outplacement trajecten, reorganisaties en ontslagzaken.

Allround Personeelsfunctionaris — Internetcode: PO20

Geplaatst op

HAVO, HBO P&O. | 28 jaar Ruim 4 jaar met werving en selectie van medewerkers, uitvoeren verzuimbeleid, contact met de Arbodienst. Uitvoeren en beheren van diverse projecten zoals aanpassen huisregels en actualiseren functiebeschrijvingen en organigram. Adviseren afdelingsmanagers over alle voorkomende zaken zoals ontslag, verzuim, salaris, opleiding etc.

HR Adviseur — Internetcode: PO9

Geplaatst op

MAVO, HAVO, MBO Arbeidszaken/Personeelswerk, Post HBO HR Tools voor lijnmanagers. | 41 jaar Laatste 8 jaar bij een bancaire instelling in diverse functies. Van Unitmanager (leidinggevend over 10-25 mw’ers) verantwoordelijk voor operationeel P- management tot Projectmanager HR gerelateerde processen (reïntegratie, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkeling, in-, door- en uitstroom).

Personeelsfunctionaris — Internetcode: PO17

Geplaatst op

HAVO, HBO P&O. | 29 jaar 6 jaar brede P&O-ervaring: dossier opbouw van alle medewerkers, gedeeltelijk salarisadministratie, contacten met pensioenfonds, UWV, belastingdienst. Afnemen functionerings- en verzuimgesprekken, sollicitatiegesprekken. Advisering directie in ontslagzaken, beloningsbeleid, verzuimbeleid.